Strana 1 z 1

Danny Kollar

Napísané: Nedeľa, 6. Novembra 2022, 19:26
od používateľa admin
Nezávislý politický komentátor žijúci v Anglicku s obrovskou základňou fanúšikov v aplikácii Telegram

Kód: Vybrať všetko

https://t.me/dannykollar
Prenasledovaný a momentálne aj obvinený slovenskými štátnymi orgánmi moci.
Spoločným znakom týchto káuz je názorová rozdielnosť na spoločenské a politické témy súčasnosti.
Prináša viac informácií alebo rozdielne informácie aké poskytuje mainstream a slovenské masmédiá a touto svojou činnosťou sa stal nepohodlným.

Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992
Článok 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(3) Cenzúra sa zakazuje.

Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá OSN 10. decembra 1948
Článok 19
"Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice."