Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Diskusia na rôzne témy
othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

Smutná a zbytočná smrť po prvej dávke vakcíny


Z určitých osobných dôvodov sa ma veľmi hlboko dotkla náhla a neočakávaná smrť známeho slovenského rozhlasového moderátora Jula Viršíka. Dožil sa iba 56 rokov.

A celé je to o to smutnejšie, že ide o zbytočnú smrť, ku ktorej nemuselo dôjsť. No a práve preto, aby k podobným úmrtiam nedochádzalo, vznikol tento text. Má byť v ňom ukázané, ako sa správne rozhodnúť ohľadom vakcinácie. Dozviete sa, čo musí byť absolútne kľúčové pri našom rozhodovaní a čoho sa je treba nevyhnutne držať, aby sme sa rozhodli správne. Aby sme sa rozhodli úplne iným spôsobom, ako sa rozhodol Julo Viršík, ktorý bol oklamaný a podvedený odborníkmi, ale žiaľ, aj jeho vlastnou slepou dôverou vo vedecké poznanie.

O takomto druhu informácií sa nikde inde nedozviete, a to ani dokonca v cirkvách, kde by o tom predsa mali niečo vedieť. Tento text má byť pre všetkých čitateľov určitým ponaučením zo smrti Jula Viršíka. Ten totiž už s najväčšou pravdepodobnosťou tam, na druhom brehu bytia došiel k poznaniu svojho omylu, a určite by si prial, aby rovnaký omyl neurobili aj iní. Nasledovný text teda možno vnímať aj ako jeho odkaz pre nás z druhého sveta.

Julo Višík napísal na sociálnej sieti dňa 18.4. 2021 o očkovaní toto:

„Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nepočítam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto, než to minulé.

Verím vedcom, verím dátam a verím svojmu vzdelaniu. Som zvyknutý čítať s porozumením, vyberám si zdroje a dbám aj na svoju informačnú hygienu“.

A potom dodáva:

„Dajte sa, prosím, zaočkovať čímkoľvek, čomu dôverujete.“

Žiaľ, Julo Viršík už druhú dávku AstraZenecy nestihol, pretože o niekoľko týždňov nato zomrel na náhlu zástavu srdca. Stalo sa tak aj napriek jeho dôvere k vedcom, napriek jeho dôvere v dáta i napriek jeho dôvere vo vlastnú inteligenciu. Stalo sa tak preto, lebo Julo Viršík nevedel, že všetky ním vymenované veci, na ktoré sa pri svojom rozhodovaní spoliehal, nie sú vôbec dostatočné. Nevedel, že v každom z nás existuje ešte niečo oveľa vyššie a zásadnejšie, než všetko ostatné, čoho sa je treba držať vždy pri vážnych životných rozhodnutiach. Čo je to?

Je to naše srdce!

Julo Višík zodpovedne zvažoval všetky činitele, iba svojho vlastného srdca sa nespýtal! Keby tak ale urobil, jeho srdce by mu určite dalo vedieť, ako sa má práve on osobne pri tomto vážnom rozhodovaní zachovať. Keby sa Julo Viršík pýtal hlasu svojho srdca, vypočul ho a riadil sa ním, bol by dnes ešte medzi nami. Počúval však niečo iné a rozhodol sa na základe niečoho iného, a to ho zabilo!

V súčasnej dobe sme vystavení masívnej propagande zameranej na to, aby sme sa dali zaočkovať proti covidu. Dolieha na nás z televízie, z rozhlasu i z poštových stránok, plnených letákmi o pozitívach očkovania.

Všetky hlasy politikov a odborníkov sú však iba hlasom rozumu! Sú len rozumovo jednostranné! Ale človek je bytosťou oveľa komplexnejšou! Človek je bytosťou nie len rozumu, ale aj srdca! A práve srdce nás robí ľuďmi!

Pojem „srdce“ treba vnímať len ako obrazný výraz pre pojem „cit“. Ak teda hovoríme, že by sme sa mali riadiť svojim srdcom znamená to, že by sme sa mali riadiť svojim citom. Alebo inak povedané, svojou intuíciou, ktorá nám v každej situácii naznačuje, ako sa je treba správe rozhodnúť. Ako sa je treba správne zachovať nie len z hľadiska rozumovo krátkodobého, ale aj z hľadiska duchovne dlhodobého. Lebo cit a intuícia reprezentujú našu ľudskú duchovnú podstatu, a tá je schopná nahliadať oveľa, oveľa ďalej, než je toho schopný náš rozum.

My ľudia sme totiž bytosťami ducha, čo znamená, že máme byť aj reálne v bežnom živote bytosťami srdca, citu, intuície a svedomia. Predovšetkým tieto činitele musia tvoriť základ každého nášho rozhodovania ak chceme, aby sme sa rozhodli správne. Toto platí v súčasnosti najmä v súvislosti s vakcináciou proti covidu, pri ktorej ide mnohým ľuďom o ich život.

Náš rozum musí byť v tomto prípade len doplňujúcom činiteľom a nie činiteľom jediným a rozhodujúcim. Inak to skončí tragédiou tak, ako v prípade Jula Viršíka, ktorý bol presvedčený o tom, že pri našom rozhodovaní stačí viera vo vedu a viera vo vzdelanie. Že stačí čítať s porozumením, vyberať si zdroje a dbať na svoju informačnú hygienu.

Ako sa však žiaľ ukázalo, nič z toho nestačí, ak človek nedbá hlasu svojho srdca. Ak nepočúva hlas svojho srdca, ba ani netuší, že tento hlas v ňom jestvuje. Ale práve ním by sme sa mali vo všetkom riadiť.

Keby mal nešťastný Julo Viršík k dispozícii tento typ informácií a bol by ich aj využil, mohol tu byť teraz ešte medzi nami. Ale keď sa už stalo to, čo sa stalo a dopadlo to tak, ako to dopadlo, nech aspoň nie je jeho smrť zbytočná a poslúži mnohým ďalším ľuďom k tomu, aby sa z nej poučili, a pri každom svojom zásadnom životom rozhodovaní sa odteraz pýtali predovšetkým hlasu vlastného srdca, prejavujúceho sa citom, intuíciou a svedomím.

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí váhajú, či sa majú dať zaočkovať, alebo nie. Sú nerozhodní a nejasne v sebe čosi tušia, čo im nedovoľuje plne sa stotožniť s jednostrannou propagandou nášho rozumového materialistického sveta, presviedčajúceho všetkých o výhodách vakcinácie a o jej úplnej bezpečnosti. O tom, že je to lož a klamstvo vypovedá nešťastný osud Jula Viršíka. A preto chcem varovať všetkých tých, ktorí majú v sebe nejaké nejasné tušenie, že by veci mohli byť aj inak, než sa oficiálne tvrdí, nech nenechajú svoje tušenie, svoje cítenie a hlas svojho srdca prehlušiť agresívnym hlukom materialistickej rozumovej propagandy.

Sme ľudské bytosti, a preto sme povinní riadiť sa vo všetkom hlasom svojho srdca! Hlasom svojej intuície, svojho tušenia, svojho citu a svojho svedomia! Čiže hlasom svojho ducha! Ten jediný má totiž na zreteli náš prospech skutočný, dlhodobý a trvalý, a nie len prospech krátkodobý, ponúkaný nám rozumom.

Tieto skutočnosti je však treba chápať aj v trochu širších súvislostiach. Ľudia na našej zemi i celkove vo stvorení žijú v určitej škole života, a v tejto škole absolvujú rôzne vyučovacie lekcie. Jednou z nich je aj lekcia správneho rozhodovania na základe hlasu nášho srdca, ktorú sme už dávno mali mať správne zvládnutú. Už dávno sme sa to mali naučiť a už dávno sa to pre nás malo stať samozrejmosťou.

Ale pretože veľká škola života sa blíži k veľkej maturitnej skúške, vyučovacie lekcie sú stále tvrdšie, prísnejšie a nekompromisnejšie. A v súčasnosti začínajú byť až tak tvrdé, že správne rozhodnutie na základe hlasu nášho srdca bude pre nás znamenať život a ignorovanie tohto hlasu bude pre nás znamenať smrť. A aj keď snáď nie smrť, bude to určite niečo, čo na nás veľmi ťažko dopadne, aby sme prostredníctvom nášho osobného prežitia, alebo prostredníctvom prežívania našich najbližších konečne pochopili a konečne sa naučili, ako sa je treba správne rozhodovať, a aké bolestné a tragické sú dôsledky toho, ak sa rozhodneme nesprávne.

Ľudia si však nechcú uvedomiť, že žijeme v zásadnej a kľúčovej dobe, akej na zemi ešte nebolo, i keď to, čo sa dnes okolo nás deje by mohlo každému otvoriť oči. Veľká škola života v našom stvorení sa blíži k maturite a my ju buď zložíme a po jej úspešnom absolvovaní postúpime do vysokej školy života, alebo na celej čiare prepadneme a do vysokej školy života sa nekvalifikujeme.

No a jedným zo základných duchovných kvalifikačných predpokladov je schopnosť správneho rozhodovania vo všetkých životných situáciách na základe hlasu svojho srdca. Alebo inak povedané, na základe hlasu nášho ducha, citu, intuície a svedomia. Súčasná doba postaví každého človeka pred nevyhnutnosť vážnych životných rozhodnutí, a každý z nás sám za seba bude musieť ukázať, ako dokáže túto lekciu zvládať. Či správne, alebo nesprávne. A správnosť, alebo nesprávnosť svojho rozhodnutia pocítime okamžite veľmi zásadným spôsobom na vlastnej koži. Vo veľkej škole života sa totiž každý známkuje sám, a to prostredníctvom svojho vlastného prežívania.

PS. Žijeme v zázračnom stvorení, plnom symboliky, len je treba túto symboliku správne dešifrovať a čítať. Julo Viršík zomrel na zástavu srdca. Zradilo ho jeho vlastné, ohrdnuté srdce, ktorého názormi a úsudkom pohrdol pri svojom rozhodovaní. V nijakom prípade preto nepohŕdajme vnuknutiami nášho srdca. Pýtajme sa na jeho názor, načúvajme mu a riaďme sa tým, čo nám prostredníctvom citu napovedá.

PS 2: Po napísaní tohto článku som na internete narazil na oficiálne vyhlásenie po vykonaní pitvy Jula Viršíka. Hovorí sa v ňom, že nezomrel na následky očkovania. Že zomrel na ojedinelú srdcovú vadu.

Je ale známe, že niektoré vakcíny spôsobujú zápal srdcového svalu najmä u mužov, čo znamená, že istým spôsobom predsa len atakujú práve srdce. Ak mal Julo Viršík nejakú srdcovú vadu, bol by bez očkovania určite ešte žil. Možno päť, alebo desať rokov. A možno aj oveľa viac. Jednoznačne to teda znamená, že keby sa nedal zaočkovať, ešte by žil.

Milý pán Viršík, česť Vašej pamiatke!

PS. 3: 24. mája nečakane zomrela dlhoročná novinárka Dáša Šebanová. 26. mája vo veku 48 rokov zomrel bývalý športový komentátor Andrej Miklánek. Zomreli nečakane a náhle. A všetci traja, vrátane Jula Viršíka, boli "očkovaní" experimentálnou vakcínou! Je to len náhoda?

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

Plnosť času nastáva! Predpovede konca sveta sa napĺňajú!


Iste si pamätáte, že rok 2012 bol spájaný s koncom sveta. Koniec sveta však neprišiel a tí, čo ho očakávali, boli obrátení na posmech. Podľa známeho mayského kalendára však rok 2012 nemal byť presným označením dňa a hodiny súdu, ale iba určením obdobia, v ktorom súd nadíde. To znamená, že podľa mayského kalendára žijeme práve v tomto období.

Sibyla zase hovorí o tomto čase, ako o čase železných vtákov, lietajúcich po oblohe, alebo ako o čase, kedy nebude možné rozoznať muža od ženy. Naplnenie tohto poznávacieho znaku súdu nepredstavujú len dlhé vlasy, ktoré dnes nosia rovnako muži ako ženy, ale najmä hnutie gender. Na základe neho si je dnes možné slobodne meniť sexuálnu identitu bez ohľadu na reálne pohlavie. Dnes sa je možné v súlade s tým obliekať a napríklad učitelia v USA musia aj svojich žiakov oslovovať v súlade s ich novou identitou.

Máme tu teda dva znaky, príznačné pre dobu súdu: mayský kalendár, ktorý ju situuje do obdobia roku 2012 a Sibyline proroctvá. A pozrime sa ešte aj na tretí, najdôležitejší znak, nachádzajúci sa v závere Nového Zákona, v spise Zjavenie Jánovo, známom hlavne pod názvom Apokalypsa.

Veriaci, ale i mnohí neveriaci vedia, že v Apokalypse sa nachádzajú opisy toho, čo sa bude diať v dňoch súdnych. A tento spis bol ľuďom daný preto, aby sme podľa dejov v ňom opísaných poznali, že čas nastal. A keď to poznáme, mali by sme sa čo najrýchlejšie vnútorne i navonok zmeniť tak, aby sme sme boli schopní úspešne prejsť nastávajúcou dobou súdu.

V súvislosti so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami sa v Apokalypse píše: „Spôsobuje, že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci dali si znak na ruku, alebo na čelo, a nikto nemohol ani kupovať, ani predávať ak nemal znak, totiž meno šelmy, alebo číslo jej mena.“

Pri týchto slovách si je treba v prvom rade uvedomiť, že boli napísané pred 2000 rokmi tak, že boli ich pisateľovi ukázané obrazy našej doby vedecko technického pokroku, ktoré však dotyčný nedokázal popísať inak, ako na základe poznania a znalostí svojej vlastnej doby. Preto to znie do určitej miery tajomne, a preto napríklad aj Sibyla písala o lietadlách, o ktorých ľudia jej doby, ani ona sama nemohla mať nijakú predstavu, ako o železných vtákoch. Toto je treba mať na zreteli a z tohto uhla pohľadu sa pozrime na zmienené slová z Apokalypsy, a skúsme ich zmysel popísať terminológiou dnešnej doby. Ich posolstvo vzhľadom k tomu, čo dnes všetci prežívame, znie:

Nikto nebude môcť nič predávať ani nič kupovať, keď nebude mať zodpovedajúce potvrdenie.

Podľa tohto znaku poznáme, že žijeme v dobe súdu. Poznáme to podľa toho, že všade kde sa pohneme, sa budeme musieť preukázať potvrdením šelmy. Či už je to v obchode, v reštaurácii, v divadle, alebo u lekára. Bez toho potvrdenia nebudeme môcť normálne žiť a len s týmto potvrdením nám bude šelmou milostivo darovaná určitá miera slobody.

Nič vám to nepripomína? Nedejú sa tieto veci v dnešnej dobe?

A pozor! Toto proroctvo má aj svoje pokračovanie, hovoriace o tom, ako duchovne dopadnú tí, ktorí pristúpia na nátlak šelmy a dajú si jej znak na svoju ruku:

„Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“

Prijatie znaku šelmy na ruku a preukazovanie sa potvrdením o absolvovaní toho úkonu pri kupovaní, cestovaní a podobne, je v Apokalypse označené ako čin proti duchovný s veľmi negatívnymi dôsledkami. A čím konkrétne je proti duchovná vakcinácia a s ňou spojená nutnosť preukazovania sa o jej absolvovaní v podobe covid pasov?

Skutočností, vykazujúcich podozrenie zo zločinu voči duchu je viac. Spomeňme napríklad etický problém, spočívajúci v tom, že niektoré vakcíny boli vyvinuté z bunkových línií potratených ľudských plodov. Alebo je možné spomenúť prítomnosť grafénu vo vakcínach, ktorý má nepriaznivý vplyv na ľudský mozog, čo znamená, že duch človeka nemôže využívať tento nástroj plnohodnotným spôsobom. Ďalej je to napríklad povážlivé balansovanie na hranici genetickej manipulácie ľudského organizmu. A okrem týchto a ešte aj ďalších nepriaznivých duchovných účinkov sú tu aj mnohé nepriaznivé účinky čisto fyzického, zdravotného charakteru, dokonca i s rizikom náhleho úmrtia.

Je nepochopiteľné, že cirkvi nevnímajú tieto veci a nezaujímajú k nim správne stanovisko, ale naopak, súhlasia s tým, a dokonca nabádajú k tomu, aby veriaci prijímali znak šelmy, a na základe neho mohli bez problémov kupovať, predávať, cestovať, chodiť do reštaurácií a viesť zdanlivo normálny život.

Praví duchovní pastieri by ale mali konať úplne inak! Mali by nabádať k odporu voči šelme a jej agende. Veď v Novom Zákone, v Apokalypse majú jasne napísané, že správne koná len ten, kto sa postaví na odpor voči šelme a nepodľahne jej nátlaku.

Žiaľ, cirkvi neslúžia duchu, ale šelme a jej zámerom o spútanie ducha. Cirkví nechránia ľudí pred šelmou, ale slúžia jej a samé sú pod jej vplyvom. Toto všetko nie je nijaký antivaxerský hoax, ktorý je treba všemožne potierať. Toto sú skutočnosti, vychádzajúce zo slov Biblie, ktoré si môže prečítať každý, a ktoré presne zodpovedajú tomu, čo sa dnes deje.

Na základe všetkých uvedených znakov by ľuďom malo byť jasné, že žijeme v dobe súdu, a každý by sa mal preto prednostne začať zaujímať o to, v čom tento súd spočíva a ako je ním možné prejsť bez úhony. Spomínané znamenia plnosti času k tomu každého z nás veľmi naliehavo nabádajú. A nabádajú nás k tomu preto, aby sme túto vážnu dobu neprespali v obvyklom materializme a naša osobnosť nemusela byť stratená a zatratená.

V čom teda spočíva podstata súčasného súdu a akým spôsobom ho môžeme úspešne zvládnuť?

Prorokmi i Ježišom Kristom dávno predpovedaný súd, ktorému je dnes ľudstvo vystavené, spočíva v postupnom zosilňovaní tlaku Pánovho Svetla. Zvýšený tlak Svetla privedie v zrýchlenej miere ku svojim plodom a ku svojim vonkajším prejavom všetko, čo sa v nás nachádza. A budú to plody dobré, alebo zlé. Budú to plody šťavnaté, zdravé a chutné, alebo plody skazené, trpké a jedovaté. Ale požívať ich bude musieť každý človek sám! A toto, ním samotným vytvorené ovocie, ho buď ešte viac povzbudí, podporí a povznesie, alebo ho ešte viac otrávi a napokon zahubí.

A preto je v prioritnom záujme každého človeka, aby v dnešnej dobe začal prísne dbať na to, čo sa nachádza v jeho vnútri, na čo myslí a čo ním vnútorne hýbe. Ak je to radostné, čisté, harmonické a predchnuté úctou k Stvoriteľovi, prinesie mu to povznesenie a šťastie, o akom doteraz nechyroval. Ak je ale jeho vnútro, jeho cítenie a myslenie neradostné, nečisté, neharmonické a bez úcty k Stvoriteľovi, prinesie mu to nešťastie, zúfalstvo, dezilúziu a napokon zrútenie osobnosti.

Súd teda spočíva v tom, že nám prisúdi šťastie, alebo záhubu prostredníctvom toho, čo sa nachádza v našom vnútri a čo v ňom živíme.

Je to všetko veľmi prosté a jednoduché. Tí, ktorí budú vnútorne čistí, radostní a harmonickí, budú dotykom lúča Pánovho Svetla v súde privedení k vrcholu radosti, čistoty a harmónie, čo povznesie ich osobnosť do nebývalých výšok. Tí však, ktorí budú vnútorne nečistí, neradostní a neharmonickí, budú dotykom lúča Pánovho Svetla v súde privedení k vrcholu neradosti, disharmónie a nečistoty, čo napokon definitívne zlomí a rozloží ich osobnosť.

Tých, ktorí budú mať lásku k Stvoriteľovi a odhodlanie žiť podľa jeho Vôle, privedie žiarenie lúča Pánovho Svetla k večnému bytiu v blízkosti Božej. Tých však, ktorí budú mať lásku len k veciam materiálnym, privedie žiarenie lúča Pánovho Svetla ku konečnému zániku matérie. Čo v sebe živíme a čo v sebe skrývame dôjde pod tlakom Svetla k svojmu vrcholu, a buď nás to povznesie, alebo zničí. A na základe toho tiež poznáme, či sme uznávali hodnoty pravé, alebo nepravé.

Milostiplnosť diania nastávajúceho súdu spočíva v tom, že nech už bolo v našej minulosti čokoľvek a nech už sme boli akýkoľvek, ak sa v prebiehajúcom súde upriamime vyššie uvedeným spôsobom iba k dobru, v posilnení lúčom Pánovho Svetla budeme skrze dobro v nás vysoko povznesení, hoci aj v tejto poslednej chvíli. Ak ale čas milostiplnosti premrháme a zostaneme vnútorne takí, akí sme, všetky naše chyby, posilnené lúčom Pánovho Svetla v nás dôjdu k svojmu vrcholu, a to nás zničí.

Buďme si teda dobre vedomými toho, čomu budeme v dnešnej dobe duchovne vystavení. Upracme preto vo svojom vnútri, vyčistime ho a slávnostne ho vyzdobme, pretože v lúči Svetla prichádza Pán a prináša súd, aby v ňom pozdvihol všetko, čo je dobré a dohnal k sebazničeniu všetko, čo je zlé.

***

Hľa, sekera je už priložená ku kmeňom stromov! A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a spálený v ohni!

***

Hľa, prichádzajú anjeli so železnými kosákmi, aby zožali úrodu zeme! Aby pšenicu zhromaždili v Pánových sýpkach, a aby burinu a plevy spálili v ohni.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

Exkluzívne odhalenie okultného pozadia svetovej moci

Ateizmus a materializmus širokých más obyvateľstva je vedomým bludom. Masy sú v ňom umelo udržiavané svetovými mocenskými elitami, ktoré vlastnia úplne iné, tajné poznanie. Ono im dáva moc. Moc znalých nad neznalými a moc vedomejších nad nevedomými.

Svetové mocenské elity totiž dobre vedia, že okrem reality materiálnej existuje aj realita nemateriálna. Alebo inak povedané, okrem reality najhrubšej existuje aj realita jemnejšia. A tak, ako my tu na zemi žijeme v realite hmotnej, žijú iné entity v realite jemnej.

Už od čias dávneho Babylonu existujú rôzne okultné praktiky, prostredníctvom ktorých je možné nám z našej hmotnej reality nadviazať kontakt a spojenie s entitami, žijúcimi v realite jemnejšej. A tieto praktiky pretrvali až dodnes.

Je napríklad známe, že aj Hitler sa veľmi intenzívne zaoberal okultizmom. On aj iní vysokí fašistickí pohlavári sa sústreďovali okolo okultných skupín, akými bola spoločnosť Thule, alebo skupina Vril. Prostredníctvom okultných praktík sa im podarilo mimozmyslovým spôsobom nadviazať spojenie z entitami z inej úrovne, ktoré im sprostredkovali určité technológie. Tieto technológie boli posunuté nemeckým vedcom, aby na nich ďalej pracovali.

Ale ako sa vraví, nič nie je zadarmo! Za poskytnutie informácií bola vyžadovaná protislužba. Protislužba spočívala v rozpútaní zla apokalyptických rozmerov, vyvolávajúceho silné negatívne vyžarovania miliónov obyvateľov našej planéty, čím vznikli silné negatívne energie, čerpané týmito bytosťami ako zdroj ich životnej sily.

Tieto entity sú totiž odpojené od Božieho Svetla, a tým od jeho životodárnej sily. Preto sú nútené získavať energiu inak. A to z negatívnej energie, vytváranej ľuďmi prostredníctvom ich nedobrých pocitov, emócií, myšlienok a vnútorného života.

V našom univerze to totiž funguje tak, že životodárnu energiu, ktorá k nám prúdi v podobe Pánovho Svetla môžeme my ľudia pretransformovať, alebo využiť dvomi spôsobmi. Buď pozitívne, alebo negatívne. Buď vo forme pozitívnych pocitov, myšlienok, emócií a prežívania, alebo vo forme negatívnych pocitov, myšlienok, emócií a prežívania.

To pozitívne sa takto nami transformované vracia opäť nahor k Svetlu, vytvárajúc tým zároveň osudové vlákno, smerujúce našu osobnosť k Svetlu a k Pánovi. To negatívne však nemôže prúdiť smerom nahor, pretože to nie je hodné Pánovho Svetla. Preto negatívne energie klesajú nadol a slúžia ako potrava pre entity na inej materiálnej úrovni, ktoré postrádajú prísun Pánovho životodárneho Svetla.

Aj toto bol napríklad jeden z účelov koncentračných táborov, kde z predsmrtnej hrôzy a utrpenia tisícov zavraždených čerpali svoju energiu temné entity, ako protislužbu za poskytnutie rôznych informácií. A nečerpali ju len z koncentračných táborov, ale aj zo strachu, hrôzy a bolesti miliónov ľudí, postihnutých vojnovou tragédiou.

V Biblii sa vyslovene zakazuje akékoľvek nadväzovanie spojenia s entitami v jemnejších úrovniach prostredníctvom mágie a okultizmu, pretože vzhľadom k pretrvávajúcej nízkej duchovnej úrovni ľudstva je zákonité, že môže dôjsť iba k spojeniu s nízkymi a temnými entitami.

Je známe, že po obsadení fašistického Nemecka armádou USA mali Američania záujem o špičkových nemeckých vedcov, pracujúcich na rôznych tajných výskumoch. Nemeckí vedci boli prostredníctvom projektu Paperclip presunutí do USA, aby ďalej pokračovali vo svojej práci. Hovorí sa, že sa to týkalo aj doktora Mengeleho i s jeho výskumom, brutálnym spôsobom vykonávaným na väzňoch v koncentračných táboroch.

A do USA sa presunuli aj okultné kruhy s ich prepojením na entity, nachádzajúce sa v inej rovine bytia. Všetko v podstate pokračovalo bez prerušenia ďalej, a to aj vrátane Hitlerovho sna o nadvláde nad celým svetom a jeho obyvateľstvom, ktoré má byť radikálne zredukované na optimálny počet. Svet sa má zmeniť na jeden veľký koncentračný tábor, kde budú všetci jeho obyvatelia podrobení totálnej kontrole. Súčasťou plánu je i ovládnutie surovinovej základne Ruska rovnako, ako za čias Hitlera. Všetky tieto veci sa dnes začali reálne napĺňať prostredníctvom pandémie, vakcinácie, kontroly obyvateľstva a presunom základní, vojsk a techniky NATO k hraniciam Ruska, z čoho začína byť Rusko znepokojené a chce to zastaviť.

O realite okultného pozadia svetovej moci svedčia i slobodomurárske lóže. Ich členmi sa stávajú najvýznamnejší svetoví politici. Stupne v hierarchii slobodumurárskej lóže sú stupňami okultného zasvätenia. Ilustrujú to napríklad krátke nohavice Václava Havla pri jeho inaugurácii za prezidenta. Krátke nohavice nebola náhoda, ale vonkajší symbol stupňa zasvätenia v slobodomurárskej lóži.

Známy je tiež pozdrav prezidentky Čaputovej s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Zdravia so skríženými rukami na hrudi. Tento symbol často používal aj Hitler pri svojich prejavoch a ide o slobodomurársku symboliku ochoty obetovať vlastný národ. V prípade prezidentky Čaputovej je to ochota obetovať vlastný národ pochybnej vakcinácii, hodnej doktora Mengeleho.

No a na vrchole temnej okultnej slobodomurárskej hierarchie sa nachádza úzka skupina ľudí s prepojením na entity v inej rovine bytia. Pod vedením týchto entít a pod ich vplyvom sa náš svet dostal pod priamy vplyv temna, čoho výsledkom je diabolský plán na zredukovanie populácie a zavedenie systému absolútnej kontroly obyvateľstva. Populácia je redukovaná laboratórne vyrobeným vírusom a zároveň vakcínou proti nemu. Začína byť monitorovaný a vymedzovaný pohyb každého jednotlivca, a to podľa miery jeho poslušnosti.

Týmto spôsobom boli zabité dve muchy jednou ranou. Na jednej strane pozemskí mocipáni redukujú obyvateľstvo prostredníctvom pandémie a zároveň sa snažia o zvedenie systému jeho totálnej kontroly, a na druhej strane prostredníctvom všetkej negativity, depresie, strachu, nenávisti, nespokojnosti a frustrácie, ktorú to vyvoláva, si temné entity vytvorili z ľudstva dojnú kravu na negatívne energie. Preto každý, kto v dnešnej dobe podlieha negativite akéhokoľvek druhu a živí ju svojimi myšlienkami a emóciami, každý takýto človek tým vyživuje temné entity. Zároveň sa i jeho osudové vlákna tkajú smerom temnu, čo môže v konečnom dôsledku znamenať jeho definitívnu osobnostnú skazu v podobe zatratenia duše.

Je preto maximálne dôležité vedieť o týchto skutočnostiach, aby sme sa vo svojej neznalosti a nevedomosti nestali obeťami temnoty a jej ľstivých, diabolských úkladov, na základe ktorých je všetko prezentované tak, že sa to deje pre naše dobro. Diabol k nám dnes prichádza v rúchu baránka, ako záchranca sveta pred pandémiou a žiaľ, naivní ľudia tomu veria, podvoľujú sa a spolupracujú. Vo svojej nedostatočnej bdelosti a vo svojej neschopnosti rozpoznávať vlkov rúchu baránka tomu podľahli dokonca i cirkvi.

Ľudstvo sa nikdy nemalo snažiť spájať s nijakými temnými entitami, spolupracovať s nimi a prijímať od nich inšpirácie! Keby sme upierali svoj pohľad vždy iba k Stvoriteľovi, mohli sme toho zostať ušetrení. Jedine od Pána sme mali prijímať inšpirácie a jemu sme mali slúžiť! Podľa jeho Vôle a jeho prikázaní sme sa mali riadiť! Základnú životnú silu, prúdiaci k nám od Stvoriteľa, sme nemali zneužívať negatívnym spôsobom, ale využívať ju iba na veci pozitívne. Mali sme ju využívať k dobrému, čistému, spravodlivému a bohabojnému životu. Tým by sme vytvárali pozitívne energie, prúdiace naspäť k Stvoriteľovi, a týmto smerom by boli zároveň tkané i nitky nášho osudu. To by malo za následok radosť, šťastie a harmóniu.

To, čo sa dnes deje, je dôsledkom nasmerovania toku životnej energie nesprávnym smerom. Smerom k prázdnote matérie, zbavenej hodnôt ducha. Nízke, materialistické snaženie ľudstva vyprodukovalo všetku nízkosť, nachádzajúcu sa okolo nás. A všeobecná hodnotová nízkosť obyvateľstva sa stala podhubím pre vznik a rozvoj nízkych mocenských elít, prepojených s temnými entitami, čo privodilo marazmus, v ktorom dnes žijeme. Cesta von z marazmu spočíva jedine v presmerovaní toku našej životnej energie, ktorá už viac nesmie prúdiť nadol a živiť temno, ale iba nahor, smerom k Stvoriteľovi, prostredníctvom života a myslenia podľa jeho Vôle. To je jediné záchranné lano! Po ňom sa musí začať šplhať každý, kto sa chce zachrániť.

Kto v sebe začne budovať dôveru v Pána a rozvíjať vo svojom živote duchovné hodnoty, veľmi rýchlo zacíti vnútorný jas, plynúci z takéhoto počínania. Svetlo Pána ožiari jeho dušu a zapáli v nej nádej. Nádej, že Pravda a Dobro zvíťazia nad temnotou a lžou, skrývajúcou sa pod masou dobra.

Mnohí ľudia si myslia, že v dnešnej dobe existujú oveľa dôležitejšie veci, na ktoré je treba sústrediť svoju pozornosť, než nejaké „pochybné“ duchovné súvislosti. Práve dnes však nie je nič dôležitejšieho, ako sa vedome snažiť udržať si vnútorný jas, radosť, harmóniu, vieru v dobro a úctu voči blížnym. To ale nie je možné dosiahnuť a trvalo si udržať inak, ako dôverou v Pána. Dôverou v jeho ochranu, pomoc a podporu.

A dôležité je to preto, lebo práve to, čo dnes sejeme svojim vnútorným nastavením a svojim vnútorným rozpoložením, presne to budeme v budúcnosti žať. Naša budúcnosť spočíva v tom, akými vnútorne i navonok v súčasnosti sme.

Taký je totiž zákon! Zákon spätného účinku! Veľmi dobre ho poznajú i temné entity, a preto je dnes všetko pod ich vplyvom nastavené tak, aby ľudia žili v strachu, v úzkosti, neistote, depresii, alebo v nepriateľstve a nenávisti voči inak zmýšľajúcim. Temné entity dobre vedia, že týmto spôsobom si pre seba sejeme ešte väčšie peklo a hrôzu, z ktorých chcú profitovať.

Nedajme sa k tomu dotlačiť a zmanipulovať! Uprime svoj pohľad k Pánovi a v dôvere v neho udržujme svoje vnútro jasné, radostné, čisté, spravodlivé, čestné a láskyplne naladené voči všetkým ľuďom bez rozdielu. Ani vnútorne, ani navonok sa nepoddávajme tomu, k čomu nás tlačia služobníci temna v ľudských telách, ktorí nám dnes vládnu a aktívne odporujme zlu. Či už v sebe samých, alebo okolo nás v našom okolí, pretože žijeme v rozhodujúcej dobe boja temnoty so Svetlom.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

Výnimočná analýza diania na Ukrajine z hľadiska zákonov Božích

V prvom rade chcem zdôrazniť, že som za mier a za čo najrýchlejšie ukončenie vojny. O tom niet ani tých najmenších pochýb. Na druhej strane ale nemôžem nevidieť, ako sa dianie na Ukrajine rozvíjalo v rámci fungovania Božích zákonov a postupne smerovalo k vojne.

Znalosť týchto zákonov nám bola daná preto, aby sme ich rešpektovaním speli k šťastiu a mieru. Ich nerešpektovanie je však cestou k nešťastiu, tragédii a vojne. Pozrime sa preto teraz práve cez ich optiku na postupný vývoj udalostí na Ukrajine až k súčasnému vojnovému konfliktu.

Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe!

Toto je základný zákon harmonického spolužitia medzi ľuďmi, ktorý však bol na Ukrajine hrubo porušovaný, čo nakoniec vyvrcholilo tým, čo sa tam dnes deje. Lebo tento zákon v jeho negatívnom naplnení znie: ak budeš robiť iným to, čo by si nikdy neprial sám sebe, skôr alebo neskôr sa nakoniec aj ty sám dostaneš do pozície, kedy aj tebe budú robiť iní to, čo si nepraješ.

Po Majdane vzbĺklo na Ukrajine to najtemnejšie, čo sa tam nachádzalo. Neuveriteľne vzbĺkla protiruská nenávisť a aktivovali sa neofašistické sily, hlásiace sa k odkazu Stepana Banderu. A tieto sily začali terorizovať rusky hovoriace ukrajinské obyvateľstvo.

V dome kultúry v Odese boli neofašistickými fanatikmi zavraždení a upálení etnickí Rusi, čím bol vyslaný ukrajinskému obyvateľstvu ruskej národnosti jasný signál, čo ich asi tak čaká po Majdane. Preto sa ruské obyvateľstvo Krymu snažilo uniknúť vyčíňaniu banderovcov usporiadaním referenda o pripojení k Rusku, v ktorom 90 percent obyvateľstva vyslovilo svoj súhlas.

A pretože Krym sa týmto spôsobom dostal z dosahu nenávisti neofašistov, v tichosti tolerovanou ukrajinskou vládou, ich nenávisť sa obrátila proti rusko jazyčnému obyvateľstvu v Doneckej a Luhanskej republike. K ich hraniciam sa začali presúvať polovojenské oddiely Pravého sektora, akým bol napríklad oddiel Azov a iné.

Na základe udalostí v Odese sa nedalo čakať nič dobrého, a preto sa etnickí Rusi postavili so zbraňou v ruke na ochranu svojich holých životov. Západ, ticho ignorujúci vzostup neofašizmu na Ukrajine nazval Rusov, brániacich si holé životy pro ruskými separatistami. Putin hovoril o genocíde civilného obyvateľstva Luhanska a Donecka, za čo zožal výsmech od najvyšších predstaviteľov Európskej únie. Tí tvrdili, že k nijakej genocíde na východe Ukrajiny nedochádza. Pravdou však je, že tamojšie obyvateľstvo bolo celých osem rokov ostreľované ukrajinskou armádou, čo malo za následok smrť tisícov civilistov, žien a detí. Kto má silný žalúdok, môže si pozrieť film, ukazujúci čo sa tam dialo.

Solncepjok 2021 WEB-DL 1080p Titulky CZ - online ke zhlédnutí a stažení - Přehraj.to (prehrajto.cz)

Nikdy nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám!

Ukrajinská vláda viedla osem rokov vojnu voči vlastnému obyvateľstvu, ktorého najväčšou vinou bolo to, že hovorí po rusky. A ukrajinský národ ticho ignoroval všetko, čo sa dialo na východe Ukrajiny.

Ďalší dôležitý Boží zákon však hovorí, že kto čo zaseje, to aj zožne! Terminológiou fyziky je tento zákon nazvaný zákonom akcie a reakcie: aká je akcia, taká je aj reakcia. Alebo ešte inak vyjadrené: kto seje vietor, zožne búrku!

Kto seje veci dobré, zožne dobro! Kto však seje veci zlé, zožne zlo! Týmto nechcem v nijakom prípade obhajovať vojnu, vedenú Ruskom. Chcem iba poukázať na nevyhnutné príčinné súvislosti, pretože všetko v našom stvorení funguje na báze príčiny a dôsledku. Dnes sa hovorí o agresii Ruska, ale túto agresiu nie je možné vnímať ako nejaký izolovaný jav, ktorý vznikol len tak z ničoho. Je to len dôsledok, ktorý má svoju príčinu. Je to žatva, ktorá je nevyhnutným dôsledkom predchádzajúcej sejby.

Keby Ukrajina i celý svet neignorovali genocídu ukrajinského obyvateľstva ruskej národnosti na východe Ukrajiny, mohlo byť dnes všetko iné. Ale pretože to všetci ignorovali, to zlé, čo sa dialo v malom v Luhansku a v Donecku sa teraz deje vo veľkom na celej Ukrajine. A deje sa tak preto, lebo v našom stvorení platí železný Boží zákon, že nie je možné dlhodobo robiť blížnym to, čo by sme si nepriali, aby sa dialo nám samotným, pretože nakoniec sa aj my sami dostaneme do rovnakej situácie. Lebo v našom stvorení platí aj druhý železný Pánov zákon, že každý nakoniec zožne to, čo seje.

Ukrajina a celý západný svet boli tolerantní k vlne vzostupu neonacizmu na Ukrajine. Západný svet bol tolerantný k enormnému vzostupu nenávisti voči všetkému ruskému na Ukrajine. Ukrajina a celý svet boli tolerantní k vraždeniu civilistov v Luhansku a Donecku. A zrazu je Ukrajina i celý svet zhrozený, keď zrnko vyrástlo v klas!

Lebo tak, ako zrnko pšenice prináša klas, čiže zmnohonásobenie jediného zrnka, tolerancia zla malých rozmerov musí nakoniec nevyhnutne priniesť zlo obrovských rozmerov. Zlu obrovských rozmerov by sa dalo zabrániť jedine vtedy, keby sa netolerovalo, ba dokonca nepodporovalo zlo menších rozmerov, bolestne dopadajúce na našich blížnych.

A preto pamätajme a do hĺbky duše a srdca si vpíšme, že nikdy nesmieme robiť iným, ba ani len priať iným to, čo by sme si nepriali pre seba samých!

A preto pamätajme a do hĺbky duše a srdca si vpíšme, že iba to, čo dnes sejeme môžeme v budúcnosti žať!

Kto dnes seje toleranciu, dobro, lásku a úctu ku všetkým ľuďom bez rozdielu, seje dobro, a preto môže dobro očakávať.

Kto však seje nenávisť, zlobu, rozdelenie a rozoštvávanie šíri zlo a jeho žatva bude hrozná.

Dávajme si všetci obrovský pozor na tento železný Boží zákon, pretože žijeme v dobe vrcholu prorokmi predpovedanej očisty zeme, čo znamená, že čas od sejby k žatve sa bude čoraz viacej skracovať, až nakoniec budú ľudia bezprostredne zasahovaní tým, čo zasiali. Tým, čo zasiali svojimi myšlienkami, citmi, emóciami, slovami, názormi, postojmi i činmi. Či už to bolo dobré, alebo zlé. To dobré všetkých dobro konajúcich vysoko povznesie, a to zlé všetkých zlo konajúcich nakoniec zničí.

Dávajme si preto obrovský pozor na to, čo dnes sejeme, pretože zajtra sa to stane realitou, ktorú budeme musieť prežívať. Presne tak, ako dnes prežíva Ukrajina to, čo jej vláda po Majdane siala osem rokov charakterom svojej politiky.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

Svet sa klame! Chýba mu pravé poznanie Stvoriteľa!

Milióny ľudí na našej planéte sa domnievajú, že majú určité poznanie Stvoriteľa. To však, čo majú, je len ich predstava. Je len ich domnienka, na míle vzdialená od pravdy. A aj pre túto neznalosť tých, ktorí sa domnievajú byť znalými, to s našim svetom vyzerá tak, ako to vyzerá.

Poznanie Stvoriteľa sa u súčasných veriacich podobá staviteľovi, ktorý chce urobiť strechu na dome, ale bez toho, aby vybudoval obvodné múry. Na čom sa ale má udržať strecha, keď chýbajú obvodové múry? Urobiť niečo takého je nemysliteľné, pretože sa to prieči fyzikálnym zákonom, ktoré sú v skutočnosti zákonmi Pána. Ich železná logika neumožní nikomu postaviť strechu na dome bez predchádzajúceho vybudovania obvodných múrov.

A túto jednoduchú zákonitosť nie je možné obísť ani pri budovaní našej znalosti Stvoriteľa. Aj táto znalosť, ako vrchol všetkého, musí byť vybudovaná na pevných obvodových múroch. Ak ich niet, nemôže byť ani strechy, čiže nijakej relevantnej znalosti o Stvoriteľovi. Je len ilúzia, postavená vo vzduchoprázdne tak, ako je to u súčasného kresťanstva.

Čo však sú spomínané obvodné múry? Čo predstavuje chýbajúce poznanie, nutné na to, aby na ňom spočinulo zavŕšenie vo forme skutočnej znalosti Stvoriteľa?

Všetko, čo ľudstvo vo svojom postupnom vývoji prežilo boli kroky, rozširujúce jeho duchovné poznanie. Každá z veľkých svetových kultúr, či už sú to starovekí Gréci, Rimania, Kelti, Germáni, alebo Slovania, prežila vo svojom vývoji obdobie uctievania takzvaných „bohov“. Hovorí o nich napríklad známa grécka mytológia, ale veľmi podobných „bohov“, len s inými menami môžeme nájsť vo všetkých vyššie spomínaných kultúrach. Všade je možné vnímať jednotný rys. Všade je možné vnímať jednotnú znalosť a jednotný prienik do poznania, ktoré nám je v súčasnosti neznáme.

Aké to bolo poznanie?

Išlo o vývojový stupeň ľudskej civilizácie, v ktorom došlo k prieniku pod povrch prírody. K prieniku k poznaniu síl a bytostí, riadiacich prírodné dianie. U všetkých dávnych kultúr došlo na určitom stupni ich vývoja k jednotnej znalosti, že za dianím v prírode stoja vedomé bytosti, ktoré toto dianie spravujú a usmerňujú. A ide o bytosti, stojace buď na nižších stupňoch hierarchie, alebo o bytosti, stojace na vyšších, alebo najvyšších stupňoch hierarchie.

Medzi bytosti, spravujúce svet prírody, stojace hierarchicky nižšie patria napríklad víly, trpaslíci, gnómovia, sylfovia, elfovia, alebo vodníci. Každý z nich má na starosti určitý špecifický okruh pôsobenia. Gnómovia napríklad svet hornín a nerastov, elfovia kvety a stromy, vodníci jazerá a podobne.

O týchto bytostiach hovoria mnohé staré báje, povesti a rozprávky, šíriace sa v minulosti ústnym podaním. Ich prostredníctvom odovzdávali dávne generácie svojim nasledovníkom poznanie o existencii prírodných bytostí a o kontakte s nimi ako niečo úplne samozrejmé, čo naši predkovia vnímali a každodenne prežívali.

A potom sú to bytosti, stojace na vysokých priečkach hierarchie v spravovaní prírodných dejov. Práve tieto bytosti, pre ich veľkú silu a moc, boli menované „bohmi“. Môžeme spomenúť napríklad Neptúna – správcu celého vodstva, Apolóna – správcu Slnka, Perúna, alebo Dia, správcu hromov a bleskov, Erdu – správkyňu zeme, a tak ďalej.

Toto poznanie bolo v dávnych obdobiach vývoja ľudskej civilizácie tým najvyšším duchovným poznaním, ktoré vtedajšie národy dosiahli. Bola to realita, ktorú prežívali a s ktorou boli v kontakte. Neboli to veci vymyslené a vycucané z prsta, ako sa my teraz domnievame. Bola to, a stále ešte aj je realita, skrývajúca sa za vonkajším obalom prírodného diania.

Potom prišlo kresťanstvo a nesmierna chyba jeho šíriteľov. Tí totiž označili všetko to, čo dovtedy jestvovalo za pohanstvo. Začali to všemožne potláčať a presadzovať iba kresťanstvo.

Kresťanstvo je naozaj vrcholom duchovného poznania na zemi. Je naozaj onou pomyselnou strechou a zavŕšením stavby. Avšak strecha mala byť postavená na doterajšom prirodzenom vývoji duchovného poznania. Toto poznanie nemalo byť kresťanstvom popreté a odmietnuté, ale malo sa na ňom ďalej kontinuálne budovať.

Toto poznanie totiž predstavuje určitý podstatný výsek fungovania stvorenia, stvoreného podľa Vôle Stvoriteľa. To Stvoriteľ stvoril bilióny prírodných bytostí, starajúce sa o bezchybný chod prírodného diania. Popretie tejto skutočnosti kresťanstvom je stavanie sa proti Vôli Stvoriteľa. Je to zároveň popretie kontinuity prirodzeného vývoja duchovného poznania, čim vznikla v duchovnom poznaní ľudskej civilizácie priepasť.

Priepasť nie je možné ničím preklenúť a jej existencia spôsobuje, že pomyselné poznanie Stvoriteľa sa neopiera o pevné základy poznania a rešpektovania jeho Vôle, a preto pláva na vode. Preto kresťania nemôžu mať pravé a skutočné poznanie Stvoriteľa, aj keď sa oni sami domnievajú, že ho majú. A preto je celý náš svet vzdialený od pravdivej, najvyššej a najvznešenejšej znalosti Pána.

Aby ju ľudia mohli dosiahnuť, nezostáva im nič iné, ako vrátiť sa späť k stratenému poznaniu o existencii prírodných bytostí. To však nieje možné uskutočniť len nejakým oboznámením sa s vecou, ale musí to byť vnútorne prežité. Musí to byť vnútorne uchopené prežitím presne tak, ako to kedysi prežívali ako realitu naši dávni predkovia.

Nie je to ale tak ťažké, ako by sa mohlo zdať, pretože každý z nás nesie túto znalosť ukrytú hlboko vo svojom srdci a hlboko vo svojej duši. Lebo každý z nás prežil možno aj niekoľko svojich predchádzajúcich životov ako dávny Grék, Riman, Slovan, Germán, alebo Kelt. Každý z nás žil v období, kedy bol kontakt s prírodnými bytosťami úplnou samozrejmosťou. Každý z nás to prežil a toto prežitie je nezmazateľné uložené v našej duši. Stačí si naňho iba rozpomenúť. Stačí ho iba nanovo objaviť a spojiť sa s ním.

V dnešnej dobe nám v tom bráni racionalita rozumu, ktorá sa z toho vysmieva, ktorá to spochybňuje a odsúva do ríše bájí a rozprávok, ako čosi detinské a nereálne.

Zanechajme preto obmedzenia rozumu a nalaďme sa na svoje srdce a cit. Choďme do prírody a otvorme v nej svoju dušu. Týmto spôsobom sa môžu naše dávne prežitia vyplaviť na povrch a my budeme schopní odhaliť závoj, skrývajúci za vonkajším svetom prírody staronový, zázračný svet prírodných bytostí.

Bytostí, ktoré nie sú „bohovia“, ale verní služobníci jediného Boha, naplňujúci jeho Svätú Vôľu v prírodnom dianí. Práve preto je príroda tak nádherná, svieža a uzdravujúca. Je totiž formovaná vo vernej službe prírodných bytostí v súlade s Vôľou Stvoriteľa.

Tieto skutočnosti môžu nemnohí aj vidieť svojim jemnejším zrakom, ale úplne všetci ich môžu prežiť vo svojom vnútri ako neodškriepiteľnú realitu. Môžu jasne vnútorne poznať, že takto to je. Nie preto, že o tom teraz hovoríme, alebo že o tom budeme niekde čítať, ale preto, lebo toto poznanie nám vyvstane v prežití v našom vlastnom vnútri. Skrze toto prežitie nám dajú bytosti prírody vedieť o svojej existencii a o realite ich sveta.

Uvažujme o týchto veciach, zaujímajme sa o ne a hlavne im otvorme svoje srdce, svoj cit a svoju dušu. A stane sa zázrak, pretože sa nám otvorí svet zázračnosti bytia, o akom sme doteraz nemali ani len tušenia. Tento svet tu stále bol a stále je. A len jeho hlboké vnútorné prežitie môže dať každému duchovne hľadajúcemu takú pevnú oporu, na ktorej bude môcť postaviť svoje správne a pravé poznanie Stvoriteľa.

Bez tejto opory a bez týchto múrov niet nijakého skutočného poznania Stvoriteľa, pretože duchovný vývoj musí byť kontinuálny. Nie je možné v ňom nič preskočiť, nič ignorovať a zavrhnúť tak, ako to urobilo kresťanstvo, pretože tým zavrhlo Vôľu Stvoriteľa, prejavujúcu sa v jeho stvorení. A ak zavrhujeme Stvoriteľovu Vôľu, ako ho potom môžeme správne poznať? To je nemožné!

Vedieť o existencii a pôsobení prírodných bytostí, spravujúcich prírodné dianie je potrebné aj z toho dôvodu, že v dnešnej dobe veľkej očisty ľudstva to budú práve títo služobníci Jediného a Najvyššieho, ktorých prostredníctvom sa naplní osud každého človeka. Oni utkajú celej našej planéte, jej národom i jednotlivým ľuďom taký osud, aký si zaslúžia. Aký si zaslúžia svojim chcením, svojim myslením, svojimi hodnotami a svojim celkovým životným smerovaním.

Preto je treba začať už konečne dbať o to, aby všetko čo chceme bolo iba čisté, dobré a spravodlivé. Aby naše hodnoty neboli len hodnotami materiálnymi, ako doteraz, ale aby naše životné snaženie smerovalo k hodnotám ducha, k Stvoriteľovi a k jeho kráľovstvu nebeskému.

Ak ale o to dbať nebudeme, ruky bytostných služobníkov, naplňujúcich Vôľu Najvyššieho, nás odstránia z tejto zeme i z celého Pánovho stvorenia ako nehodných ďalej v ňom žiť a tešiť sa z vedomého bytia.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

magnum
Príspevky: 3
Dátum registrácie: Nedeľa, 10. Júla 2022, 15:07

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa magnum »

nuž, veľa slov, ktoré inklinujú k duchovnu, religionizmu.
Len povážte, Sodoma a Gomora, ej,ej, to ale bolo dávno.! Teda, duchovná výchova nezabrala. Pud je stále vládcom.???.
Tá výchova zlyhala prečo???? a nielen v oblasti sexu??? Vychovávatelia by si mali pozametať pred vlastným prahom. Nezakrývať si oči pred realitou a nevelebiť báchorky. Radšej sa vysporiadať s celibátom, aby fararkovia si zasexovali ako sa patrí a nie poza bučky. Ved to je úbohé. Ale veď kto to povedal-milujte sa a množte sa- či neviete? Prečo? Pretože je všetko inak, ako kážete.

othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha

Naše univerzum je podriadené dvom základným princípom. Láske a Spravodlivosti. Všetko dianie vo stvorení prebieha v ich rámci a prejavuje sa vo fungovaní spoločnosti i v našich vlastných životoch a osudoch.

Tieto dva princípy pôsobili vo stvorení od nepamäti, avšak v súčasnosti, v dobe očisty zeme, bude ich žiarenie vystupňované na maximálnu mieru. Konečným cieľom ich bezprecedentného tlaku bude dosiahnutie Harmónie na zemi. Alebo presnejšie vyjadrené, vynútenie Harmónie a harmonického života na zemi.

Ľudia mali totiž celé tisícročia na to, aby sa sami a dobrovoľne včlenili svojim myslením, svojimi životmi i svojim jednaním do princípu Lásky a Spravodlivosti, ktoré vo vzájomnej súčinnosti vytvárajú harmóniu. Ale žiaľ, ani po tisícročiach k tomu nedošlo. Aj po tisícročiach je ľudstvo od toho vzdialené. A to dokonca možno viac, ako predtým.

Z tohto dôvodu bude ich pôsobenie v očiste zosilnené vo forme žiarenia do takej miery, že nebude úniku. Že nebude inej možnosti. Že sa človek buď podriadi, alebo nepodriadi a zahynie. Zahynie, pretože nič a nikto nemôže trvalo obstáť v protichodnom postavení voči dvom základným princípom, fungujúcim vo stvorení. Nemôže obstáť ako trvalý nepriateľ Harmónie, ktorá tu už konečne má zavládnuť.

Ako to celé bude prebiehať? Ako bude pôsobiť ruka Pána, podliehajúca princípu Spravodlivosti, ktorá bije, aby vynútila harmonický život na zemi? A ako bude pôsobiť ruka Pána, podliehajúca princípu Lásky, ktorá bude liečiť a pomáhať všetkým, ktorí sa pod tlakom úderov Spravodlivosti Pána obrátia k Svetlu a k dobrému chceniu?

Ruka Pána, naplňujúca princíp Spravodlivosti, bude pôsobiť prostredníctvom žiarenia, nekompromisne vymedzujúceho pevné mantinely. V týchto mantineloch sa bude musieť pohybovať ľudské chcenie, myslenie, emócie i celý vnútorný život. Vybočenie z vymedzených mantinelov bude možné, avšak podľa miery vybočenia iba za cenu ľahkých, alebo ťažkých zdravotných dôsledkov. Alebo dokonca za cenu smrti.

Subjektívne to bude človekom pociťované tak, že každá myšlienka, každá emócia a každý vnútorný stav, ktorý svojou negativitou vybočí s prísne stanovených mantinelov Svetlom vyžadovanej vnútornej čistoty, radosti, jasu, harmónie a dobrosrdečnosti sa nejako telesne negatívne prejaví. Každá nečistá myšlienka, každé pochmúrne vnútorné naladenie spôsobujúce stratu radosti, každá duševná ťažoba a vnútorná disharmónia sa okamžite premietne do nášho telesného aparátu, čím bude dotyčnému človeku jasne ukázané, že touto cestou ďalej ísť nemôže. Ak ňou ale aj napriek tomu pôjde a nebude výstrahu rešpektovať, čaká ho v druhom slede prudký zdravotný atak, trebárs v podobe náhlej mozgovej príhody, infarktu a podobne.

Napríklad ten, kto žije v strese a ustavične sa naháňa, aby všetko stíhal, jasne zdravotne pocíti, že musí spomaliť a zastaviť sa. Že musí žiť a pracovať pokojnejšie a harmonickejšie.

Ten, kto sa často zlostí a často rozčuľuje pocíti, že v tom nemôže ďalej pokračovať, lebo inak ho, ako sa ľudovo hovorí, „klepne“.

Bude to drsná a nekompromisná výchova k harmónii, ktorú už mnohí ľudia sami na sebe prežívajú a pociťujú. Bude to tlak na premenu osobnosti, vyvíjaný Zhora, a to aj za cenu reálneho poškodenia zdravia, alebo dokonca za cenu smrti.

Úzka, veľmi úzka bude brána Harmónie, ktorou budú musieť prejsť ľudia do novej éry života na zemi, podriadenej Vôli Stvoriteľa. Prechod bránou Harmónie do nového veku bude tak úzky a tak nekompromisne vymedzený, že to nemusí zvládnuť dokonca ani celé ľudstvo. A keby zo všetkých ľudí na zemi mala zostať hoci len tisícka, nespôsobí to ani len minimálne zľavenie podmienok prechodu bránou Harmónie. Takto bude pôsobiť v súčasnej očiste zeme ruka Pána, naplňujúca princíp Spravodlivosti, ktorá bude vynucovať a vyžadovať dodržiavanie duševnej i telesnej harmónie.

Ale všade tam, kde pod tlakom Pánovej Spravodlivosti dôjde k zdravotnému poškodeniu tela, avšak zároveň spolu s ním k duchovnému precitnutiu dotyčného a k nastúpeniu cesty Harmónie a dodržiavania Pánovej Vôle, všade tam sa k človeku okamžite vystrie ruka Božej Lásky, aby liečila rany jeho tela. Aby ho všemožne podporovala a pomáhala mu v jeho prvých krokoch na ceste k Harmónii a k harmonickému spolužitiu všetkých vedomých bytostí, žijúcich vo stvorení.

Tak, ako matka dňom i nocou ochraňuje svoje dieťa, úplne rovnako bude aj bezbrehá Láska a Dobrota nášho nebeského Otca ochraňovať každého, kto sa vydá na cestu dobrého chcenia a čistého, radostného myslenia. Na cestu rešpektovania Vôle Najvyššieho a úcty k blížnym.

Ostré hroty šípov žiarenia Spravodlivosti Pána sa už dnes začínajú zabodávať do duší i tiel ľudí, presne zasahujúc všetky ich vnútorné i vonkajšie slabiny, vzďaľujúce ich od princípu harmónie. Bolestný zásah týchto šípov nám všetkým ukáže, kde a čím sa previňujeme voči harmónii. Ukáže nám, kadiaľ už cesta nevedie.

Hroty šípov žiarenia Spravodlivosti Pána zároveň presne stanovia hranice, v ktorých rozmedzí sa má pohybovať naše chcenie, myslenie, emócie a celý vnútorný život. Ak to ľudia nebudú chcieť rešpektovať a dodržiavať, oni sami sa budú bolestne zraňovať o hroty týchto šípov, aby si takýmto spôsobom uvedomili a v prežívaní na vlastnej koži pochopili, kadiaľ presne vedie jediná možná cesta života, bytia a myslenia vo stvorení. Požehnaný každý, kto to dokáže pochopiť a začne sa osobnostne vtesnávať do mantinelov, nekompromisne vymedzených Vyššou Mocou, čím vykročí na cestu k Svetlu.

Tento text vznikol preto, aby ľudia poznali a chápali čo sa deje, keď to dopadne na nich samotných. Keď sa to bude diať v ich dušiach, mysliach a telách.

A tento text vznikol aj preto, aby ľudia nemuseli navždy zahynúť v hustom a neutíchajúcom daždi šípov, ktoré na nich budú dopadať z prísnej ruky Spravodlivosti Pána, ale aby namiesto toho mohli byť nesení rukou bezbrehej Pánovej Lásky ako na anjelských krídlách. Lebo Láska Pána stále čaká na to, aby sme sa vydali na cestu Svetla a ona nám pri tom mohla všemožne pomáhať, podporovať nás, ochraňovať nás a liečiť rany nášho tela i duše.

Nech nám všetkým v tomto našom úsilí a v týchto vážnych časoch pomáha náš dobrotivý Otec nebeský.

PS. Keď si zadáte do internetového prehliadača slovné spojenie „duchovné príčiny chorôb“, ukáže sa vám mnoho zdrojov. Nájdete v nich vysvetlenie vzťahu medzi konkrétnym disharmonickým duševným stavom a jemu zodpovedajúcou konkrétnou chorobou.

Skutočné uzdravenie spočíva v tom, že prostredníctvom takzvanej pozitívnej afirmácie zmeníme pozitívnym spôsobom svoj duševný stav. Tým vnútorne eliminujeme skutočnú príčinu choroby a môžeme sa uzdraviť.

Tento princíp bude v nadchádzajúcej očiste zeme vyhrotený na maximum tak, že rôzne telesné choroby nás budú svojimi intenzívnymi príznakmi nútiť k uskutočneniu zodpovedajúcej vnútornej duševnej zmeny, a tým zároveň k uzdraveniu a k dosiahnutiu duševnej harmónie.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Narika
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Piatok, 10. Marca 2023, 09:48

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa Narika »

Táto téma je zmysluplne.kiez také a podobne témy boli viac. Nuž pre mňa osobne je bezkonkurenčné co sa týka rad ci usmerňovani jedna výnimočná kniha ktorá žiaľ v dnešnej dobe je dosť podcenovana už len kvôli jeho zneuzivaniu ci nesprávne mu pouzivaniu. Áno reč je o biblii o knihe ktorá jedine môže dávať nám jasnú odpoveď bez okolkov ci nedokonalý úvah. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Hebrejom 4: 12

jano
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Utorok, 4. Apríla 2023, 21:17

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa jano »

Je na škodu tohto DF ak sa zneužíva na propagáciu iných stránok.
Diskusné fórum by malo slúžiť na výmenu názorov - pokiaľ možno kultivovanú.
Zjednodušene k téme:
- V Biblii je toho popísané hodne a keď ňou chceme argumentovať, tak by bolo vhodné rozlišovať medzi Starým zákonom a Novým zákonom, ktorý by som ešte rozmenil na dve časti a to evanjeliá - priame Kristovo posolstvo a to ostatné, ktoré či budete súhlasiť alebo nie, už je poznačené (môže byť poznačené) hriešnym človekom.
- Človek bol vyhnaný z Raja aj so slovami "Milujte sa a množte sa." O tom čo Boh tým myslel, upresňuje v konečnej podobe Kristus vo svojom Posolstve, v ktorom sú stanovené základy mravnosti a ktoré to milovanie musí spĺňať. Ak ich nespĺňa, tak milovanie prestáva byť milovaním a stáva sa ubližovaním t.j. opakom milovania a to nielen v samotnom páre, ale aj ubližovaním iným.
- Dôsledkom takéhoto stavu s oslabenou mravnosťou je aj to, čo opisoval kopírovaný príspevok od "ethon" 20.01.23.
Mimochodom, tento silne poznačený príspevok svojským výkladom Biblie, "jednoduchšie", logickejšie a na vedeckom podklade opisuje Jung vo výklade svojho pojmu INDIVIDUÁCIA, ktorá zjednodušene predstavuje hľadanie človeka toho, čo po ňom chce Boh. Ten komu sa to darí aj v nachádzaní a aj v dodržovaní, je zdravší, spokojnejší a jeho život dostáva zmysel. Tí, ktorí idú skorej opačnou cestou, zahlcujú oblasť Nevedomia (termínus technikus) zlobou, ktorá ak prekročí svoju únosnú hranicu sa spätne kompenzuje v psychických poruchách až v psychických epidémiách, ktoré vedú k vojnám tak, ako to prežívame aj dnes.

othon
Príspevky: 94
Dátum registrácie: Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:00

Re: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Príspevok od používateľa othon »

Správcovia cností žalujú ľudstvo!

Žijeme v oveľa zázračnejšom stvorení, než si myslíme. Žijeme vo stvorení až rozprávkovo zázračnom. Naši predkovia mali vedomosť o jeho prapôvodnej zázračnosti. Ako posolstvo pre ďalšie generácie ju vkladali do mytológií, bájí, povestí a rozprávok. Postupným rozvojom rozumovej racionality sa však toto zázračné poznanie strácalo a stratilo sa až do takej miery, že my v súčasnosti považujeme všetky postavy dávnych mytológií, bájí a rozprávok za výmysel.

Začína však nová doba, v ktorej pod tlakom Božieho Svetla začína kolísať a rúcať sa pýcha rozumu, ktorá ľuďom zastiera výhľad na prapôvodnú krásu a až rozprávkovú zázračnosť stvorenia. Za rachotu rúcajúcich sa múrov všetkého, čo dosiahla a vybudovala ľudská rozumová pýcha, začína byť čoraz jasnejšia skutočná pravda bytia, ktorá vždy bola a vždy zostane iba pravdou srdca, ducha, citu, svedomia a intuície. Aktivujme preto aj teraz svoj cit a svoju intuíciu, a zoznámme sa s existenciou správcov cností, ktorí žalujú ľudstvo.

V našom stvorení jestvuje vedomý osobný život aj tam, kde by sme ho nečakali. Tak je to aj v prípade cností, ktoré ľudia vo všeobecnosti považujú len za určité pojmy a určité kvality ľudskej osobnosti.

Cnosti však žijú! Sú zosobnené! Znamená to, že každá cnosť je reálnou živou bytosťou. Bytosťou, stelesňujúcou a zosobňujúcou konkrétnu cnosť. Naši predkovia mali túto znalosť a aby sme to my dnes pochopili, uveďme si ukážkový príklad z dávnej minulosti.

V starovekom Grécku bola Pallas Aténa bohyňou múdrosti. Alebo inak vyjadrené, bola správkyňou cnosti múdrosti. Bola živým zosobnením cnosti múdrosti, ktorú boli starovekí Gréci schopní vnímať.

A túto živú cnosť, toto živé zosobnenie konkrétnej cnosti v podobe reálnej bytosti, nazvali bohyňou. Bohyňou Pallas Aténou. Bohyňou ju nazvali preto, lebo pre nich v tej dobe predstavovala to najvyššie a najvznešenejšie, čo boli schopní vnímať. V skutočnosti však nejde o žiadnych „bohov“ a „bohyne“, ale o bytosti, ktoré sú živým zosobnením konkrétnych cností. A pretože cnosti sú niečo, čo je krásne, vznešené a ušľachtilé, je samozrejmé, že bytosti, zosobňujúce cnosti sú mimoriadne krásne a vznešené. A práve pre ich nadpozemskú krásu boli starovekými Grékmi nazvané „bohmi.“

Vieme, že v dávnom Grécku existovalo mnoho filozofických škôl, ktoré sa zaoberali základnými otázkami bytia a hľadaním múdrosti. A práve skrze vážne vnútorné hľadanie pravej múdrosti došlo k reálnemu spojeniu s cnosťou múdrosti. Práve preto, že múdrosť gréckej filozofie bola inšpirovaná priamo správkyňou cnosti múdrosti, dosiahla grécka filozofia tých výšok, akých dosiahla.

A teraz, keď sme oboznámili s tým, ako to funguje, sa vráťme opäť do súčasnosti, pretože tieto veci nikdy neprestali fungovať a fungujú aj dnes. A funguje to tak, že každý človek, ktorý intenzívne túži po niečom svetlom a ušľachtilom, po nejakej cnosti, každý takýto človek okamžite nachádza vnútorné spojenie so správkyňou, alebo správcom danej cnosti. Svojou túžbou dospeje k vzájomnému spojeniu a po vlákne tohto spojenia začne k nemu okamžite prichádzať svetlá sila, ktorá ho posilňuje v jeho prebudenej intenzívnej túžbe po niečom svetlom, čistom a ušľachtilom. Človek tak dostáva silu a pomoc k tomu, aby sa v ňom jeho čistá túžba čoraz viacej rozvíjala, čoraz viacej silnela, až napokon, aby sa v človeku, v jeho duši a v jeho osobnosti rozhorela ako jasné svetlo. Tak sa človek stáva cnostným a dosahuje cností.

Ľudia musia vedieť, že ak usilujú o veci čisté a svetlé, okamžite sa s nimi spájajú správcovia daných cností a všemožne im pomáhajú, posilňujú ich a inšpirujú ich k tomu, aby nakoniec týchto cnosti dosiahli.

Treba však zdôrazniť, že spojenie so správcami cností nemožno dosiahnuť nejakou letmou myšlienkou. Musí to byť hlboká vnútorná túžba, ktorá nie je len niečím ojedinelým, ale je trvalá a opravdivá

Do akej miery trvalé a do akej miery opravdivé by to malo byť, môžu ľudia ľahko poznať podľa svojich materiálnych túžob a prianí. Podľa toho, ako napríklad túžia po novom chytrom telefóne, po atraktívnej dovolenke, po peknom aute a po mnohých iných materiálnych veciach. Túžia po nich vážne, dlhodobo a trvalo, až z nich napokon niektoré aj reálne získajú.

A teraz pozor! Keby sme prejavili rovnakú intenzitu, rovnakú vážnosť, rovnakú trvalosť a rovnakú snahu o dosiahnutie nejakej cnosti, presne tak, ako to robíme pri veciach materiálnych, dosiahli by sme ju a stali by sme sa cnostnými. Správcovia cností iba na to čakajú! Čakajú na opravdivú, vážnu a trvalú snahu ľudí po dosiahnutí cností, aby im na základe nej mohli začať intenzívne a všemožne pomáhať k tomu, aby zvolenú cnosť nakoniec nadobudli.

Žiaľ, ľudia si vybrali cestu dosahovania materiálnych hodnôt a nie cestu dosahovania hodnôt večných. Nie cestu rozvíjania a nadobúdania cností, ktoré sa stanú trvalým duchovným pokladom duše a duša si ich zoberie so sebou i na druhý svet. Ľudia sa pachtia po materiálnych hodnotách, z ktorých si však ani jednu jedinú nezoberú so sebou na druhý svet. Preto tam vlastnou vinou odchádzajú chudobní, ako poslední žobráci. Lebo skutočné a pravé bohatstvo spočíva len v cnostiach, ktoré sme nadobudli. Ale pretože ich nechceme, nenadobúdame a neusilujeme sa o ne, zostávame duchovne nesmierne chudobní. A všetci správcovia a správkyne cností sa stávajú živou obžalobou ľudstva, ktoré nevyužíva ich potenciál, ich pomoc a ich silu, schopnú katapultovať osobnosť človeka do duchovných výšin. Blíži sa však doba, kedy sa budeme musieť vnútorne otvoriť všetkým požehnaniam, prichádzajúcom z Výšin, pretože v budúcnosti budú môcť na zemi i vo stvorení žiť a prežiť iba ľudia cnostní.

Cnosti je možné rozdeliť na ženské, mužské a univerzálne.

Medzi ženské cnosti patrí napríklad cudnosť, pôvab, plodnosť, materstvo a podobne. Medzi mužské cnosti patrí sila, neohrozenosť, obratnosť, pravé vodcovstvo a iné.

Medzi univerzálne cnosti patrí spravodlivosť, čestnosť, čistota, činorodosť, dobroprajnosť, mierumilovnosť, striedmosť, srdečnosť, pokora, láska k blížnym, láska k Bohu, múdrosť, starostlivosť, usilovnosť, nádej, priateľstvo, pravdivosť a iné.

Treba však zdôrazniť, že absolútne nijaká silná myšlienka a nijaké silné chcenie k dobrému, smerujúce k činu, nezostáva vo stvorení bez odozvy, opory, podpory a pomoci. Nijaký človek v tomto smere nezostáva nikdy osamotený. Ba dokonca je možné povedať, že za každým človekom v jeho dobrom chcení stoja všetky sily vesmíru a všemožne ho v ňom podporujú.

A celkom na záver ešte objasnenie toho, aká je súvislosť medzi správcami cností a jediným Bohom. Stvoriteľ je zdrojom a prameňom všetkých cností. V ňom sú obsiahnuté a z neho vychádzajú. Vychádzajú z neho jeho vyžarovaním.

A toto vyžarovanie, klesajúce nadol, sa postupne v jednotlivých úrovniach stvorenia ochladzuje a rozvetvuje. Vznikajú z neho vysoké bytosti, zahŕňajúce v sebe vysoké cnosti. Úplne prvou takouto bytosťou je napríklad Kráľovná Nebies, ktorá je zosobnením ženstva a zosobnením všetkých ženských cností. Vyžarovanie Kráľovnej Nebies prúdi nadol, kde sa postupne vetví na jednotlivé časti, zosobnené konkrétnymi živými bytosťami. A takýmto spôsobom to prúdi až celkom nadol, k správkyniam a správcom cností, nachádzajúcom sa v blízkosti pozemských ľud.

Obrazne si to môžeme predstaviť ako strom, obrátený smerom nadol. Kmeň je Stvoriteľ, obsahujúci v sebe úplne všetko. Hlavné a najhrubšie konáre sú najvyššie bytosti, ktoré zosobňujú súhrn najzákladnejších cností. A z týchto hrubých konárov vyrastajú tenšie konáre, z nich ešte tenšie a z nich úplne najtenšie. V každej úrovni obrovského stvorenia sa základné cnosti čoraz viacej rozvetvujú, až do úplne najmenších konárikov jednotlivých správcov a správkyň cností, stojacich v blízkosti ľudí. Prostredníctvom nich môže nájsť každý človek na zemi i každá ľudská duša v blízkosti zeme oporu a pomoc pre všetko čisté a svetlé, čo chce dosiahnuť, a o čo sa usiluje. Iba to musí byť naozaj svetlé a naozaj čisté, pretože nič nečisté a nízke nemôže nájsť nijaké spojenie so strážcami cností, a teda ani nijakú podporu.

Všetky tieto skutočnosti sú obrovskou obžalobou pozemských ľudí, pretože keby chceli, keby len trochu viac chceli, mohli byť už dávno svetlí, čistí a cnostní. A práve preto, že takí nie sú a stále nechcú byť, prichádza veľká očista zeme a nehodného pozemského ľudstva.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

Napísať odpoveď